RÁMOVÁNÍ SNÍMKŮ

Jedním z mnohdy opomíjených a neuvědomovaných kompozičních postupů při tvorbě fotografií je rámování snímků. Jde o silný kompoziční prvek, který může fotografii výrazně oživit a dodat jí atmosféru. Pojďme se s ním naučit pracovat!

Rámování se ve fotografii i malbě používá prakticky od jejich počátků a leckdy si to ani neuvědomujeme. Rám tvoří zpravidla samotné okolí a tvoří tak zajímavý kompoziční prvek. Jako vždy je ale možné rámováním fotografii vylepšit, stejně jako zkazit. Pojďme se tedy podívat jak postupovat, abychom využili rámování v náš prospěch.

 

Proč rámovat záběr?

Ze stejného důvodu, jako se využívá vinětace (ztmavení rohů) – pomáhá to vést pohled záběrem k hlavnímu motivu. Narozdíl od ní ale přirozený rám tvořený okolním prostředím pomáhá do fotografie více vtahovat a vytváří souvislost mezi hlavním objektem a jeho okolím.

 

Foto: Rob Trnka

 

Rámování popředím

Zpravidla se pracuje s rozostřeným popředím, aby nemělo příliš jasnou strukturu a nepřebíjelo se s hlavním objektem. Nezapomeňte, že smyslem je vést pozornost k hlavnímu objektu a rám samotný by tedy měl zůstat nenápadný. Tomu pomůže rozmazání, menší kontrast a / nebo menší sytost barev.

Rámování popředím se využívá v krajinářské, portrétní i reportážní fotografii a vytváří v dojem prostorovosti i určitého napětí, kdy má divák pocit, jako by scénu sledoval z úkrytu.

U rámování popředím je nejjistější když rám tvoří jen malou část záběru (okolo 1/4 celkové plochy snímku). Pokud je rám tvořený popředím příliš velký, může přebít hlavní motiv. Velmi ale záleží na samotné povaze / kvalitě rámu i hlavního motivu - vizte níže. Foto: Jan Dlask

Také zde tvoří rám podstatnější část fotky a spíše 3/4 celého záběru. Vzhledem k jeho jednoduchosti a souvislosti čtvercového tvaru průhledu i jednotlivých dlaždic nepůsobí rušivě a nestrhává pozornost. Ta je naopak jasně směrována průhledem k ptákovi na větvi. Foto: Blanka Mináriková

Zde je rám jen částečný a tvoří hned cca 1/2 fotky. Jeho kladem je, že je mimo hloubku ostrosti a dobrý bokeh objektivu příjemně změkčil a rozmazal světélka v popředí. Zároveň ale světélka zejména ve spodní části hodně září a přitahují pozornost. Přesto fotka funguje, jelikož prakticky prezentuje dva odlišné motivy, které se doplňují. Hranice mezi vhodným a rušivým rámováním může být hodně tenká. Foto: Michal Jirák

Zde rámování popředím funguje dobře a dává vyniknout hlavnímu objektu - kostelu. Zvláště při použití ultraširokého ohniska nebo jako v tomto případě rybího oka ale pozor na prsty v záběru:-). Foto: Jiří Lády

 

Rámování pozadím / okolím

Oblíbené zejména u portrétní fotografie. Cílem je zejména oddělit hlavní objekt (portrétovanou osobu) od pozadí nebo využít samotné pozadí pro vyniknutí hlavního objektu. Dobře se tak dají využít dveře či okna budov, ale i přírodní motivy jako břečťan porůstající zeď apod.

 

Budovy obklopující portrétovanou postavu jsou využity pro její orámování pomocí perspektivy (do dáli ubíhajících linií). Také tento prvek lze zejména ve městě využít k rámování pozadím či okolím. Foto: Monika Sanrová

Spíše než rámování zde vidíme přímo zasazení modelky do okolního prostředí. Svým způsobem ale břečťan tvoří členitý rám, který dává vyniknout portrétované postavě. Foto: Marek Ondráček

Také u detailu obličeje je možné pracovat s rámováním, resp. tvoří jeho přirozenou součást v podobě vlasů. Rámování ale můžeme zdůraznit také kapucí, šátkem či dalšími částmi oblečení nebo jinými rekvizitami. Foto: Bára Gajová

 

Částečné rámování

Rámování může fungovat i v situaci, kdy není kolem celé fotografie / hlavního objektu. I větev stromu nebo část libovolné překážky / předmětu v popředí v jedné části fotky plní svůj účel, je-li dobře zakomponována.

Od blízekého popředí ubíhající olistěné větve tvoří částečný rám kolem hlavního motivu - postavy v plášti. Větve se drží okraje záběru a více do něj vstupují až zhruba v místě pravého zlatého řezu, díky čemuž se nebijí s postavou a dávají jí dostatek prostoru. Foto: Marek Ondráček

Zde větve vstupují do záběru příliš, nedrží se okraje a vyplňují podstatnou část snímku, zatímco nejvýraznější místo (Pražský hrad) je zatlačeno do jeho levého horního okraje. Nezapomínajte na známé heslo - Méně je leckdy více! Foto: Markéta Dýslová

SDÍLET:

Komentáře

  • 1