FOŤTE DO FORMÁTU RAW

Formátu RAW se někteří fotografové vyhýbají s obavou z přílišné komplikovanosti práce s ním. Ve vhodném editoru ale nemusí být "vyvolání" RAW souboru nic zdlouhavého a přitom získáváte výrazně větší spektrum možností, jak docílit co nejlepší technické kvality výsledné fotografie.

Formát RAW - v závislosti na fotoaparátu - nepoužívá buď žádnou kompresi, nebo bezeztrátovou kompresi a žádné zpracování obrazu, což vede k vlastnímu formátu souborů společnosti OM Digital Solutions (.orf). Protože soubory RAW nejsou komprimovány v takové míře jako soubory JPEG, jsou jejich velikosti mnohem větší. Tento kompromis ve velikosti souboru se často vyplatí, protože fotografování do formátu RAW nabízí největší kontrolu nad výslednou fotografií, neboť umožňuje upravit kompenzaci expozice, vyvážení bílé, ostrost, kontrast, sytost a barevný prostor při převodu snímku do formátu souboru, jako je TIFF nebo JPEG.

 

Nastavení formátu souboru v menu fotoaparátu (Fotografické menu 1)

Soubory RAW (.orf) je třeba otevřít v aktuálním programu Olympus Workspace nebo v podporovaných programech třetích stran (Photoshop, Lightroom, Zoner, Affinity apod.), aby bylo možné snímek zobrazit a převést do standardního formátu souboru, jako je TIFF nebo JPEG.

 

Formát souboru můžete nastavit také v "rychlém menu" pod tlačítkem OK

Tip

Snímky pořízené v režimech Umělecký filtr ztratí v režimu RAW automatické úpravy provedené fotoaparátem, proto při fotografování v režimech Umělecký filtr použijte nastavení RAW+JPEG. Získáte tak plně upravitelný soubor i hotovou fotografii rovnou z fotoaparátu, která může případně sloužit jako předloha k úpravám RAW souboru.

 

Ukázka JPEG komprese, která v případě nastavení nižší kvality snímku vede k jeho degradaci

Pravidlo

Fotografujte v nastavení nejvyšší možné kvality v závislosti na velikosti karty a na tom, jak rychle potřebujete být schopni pořizovat po sobě jdoucí snímky. Větší soubory vytvořené při fotografování do formátu RAW vyžadují více času na zpracování a uložení snímku na kartu fotoaparátem. Mějte na paměti, že v případě potřeby můžete vždy zmenšit velikost souboru na nižší kvalitu, ale opačně to udělat nelze. Výsledkem fotografování v jednom z režimů "RAW+JPEG" budou dva soubory uložené na paměťové kartě - verze ve formátu *.orf (RAW) pro pokročilé zpracování a verze JPEG pro okamžité prohlížení, tisk a distribuci.

 

Olympus Workspace

 

Úpravy přímo ve fotoaparátu, úprava dat RAW

Novější fotoaparáty Olympus podporují úpravu některých aspektů souborů RAW přímo ve fotoaparátu. Tato funkce se obvykle nachází v nabídce "Editace" fotoaparátu při stisknutí OK na náhledu pořízené fotografie. Možnosti úprav dat RAW zahrnují kvalitu obrazu, vyvážení bílé, ostrost, kontrast, sytost a umělecké filtry. Dostupné funkce pro úpravu souborů RAW naleznete v návodu k obsluze fotoaparátu.

SDÍLET:

Komentáře

  • 1