MAKRO FOTOGRAFIE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Mnozí majitelé fotoaparátů OM-D mají ve svém fotoaparátu poklad, o kterém někdy ani netuší. Jedná se o funkci High Res Shot, neboli Snímek s vysokým rozlišením. Zvláště pro makrofotografii se přitom jedná o funkci, která je snadno použitelná a povyšuje výsledné fotografie na vyšší úroveň.

Režim vysokého rozlišení (High Res Shot) umožňuje vybraným fotoaparátům OM-D (nebo PEN-F) pořídit osm sekvenčních snímků, přičemž se snímač pohybuje o 0,5 pixelu. Fotoaparát je pak spojí do jednoho snímku s 4x zvýšeným rozlišením (u současných modelů 80 MPx). Použití režimu vysokého rozlišení je skvělým způsobem, jak získat vysoce kvalitní makrosnímky a zároveň mít možnost fotografii oříznout.

Foto: FRANK RÜCKERT

 

Objektivy M.Zuiko Digital 30mm F3.5 Macro a 60mm F2.8 Macro

Doporučené příslušenství

Stativ

Pro standardní funkci High Res Shot je stativ či jiný pevný podklad nezbytný, jelikož během posunu snímače nesmí dojít k sebemenšímu pohybu fotoaparátu.

 

Foto: VÁCLAV BANĚČEK

Dálková spoušť

Například RM-CB2 (pro E-M1 Mark II) nebo RM-UC1 (pro E-M5 Mark II). Alternativně můžete ke spoušti fotoaparátu použít také aplikaci O.I. Share, nebo pracovat bez dálkové spouště s nutností nastavit časovou prodlevu mezi zmáčknutím spouště a začátkem snímání.

Výběr funkce High Res Shot (Snímek s vysokým rozlišením) v Menu fotoaparátu.

Zvolení časové prodlevy mezi zmáčknutím spouště a snímáním. Bez použití dálkové spouště doporučujeme zvolit prodlevu alespoň 2s.

 

Po nasazení fotoaparátu na stativ můžete ihned začít fotografovat. Jako režim ostření můžete ponechat autofokus S-AF, u kterého doporučujeme zmenšení ostřícího bodu, nebo přepnout na manuální ostření MF, ideálně s aktivovaným zvýrazněním hran.

Udělejte několik zkušebních snímků, abyste mohli zkontrolovat správné zaostření a nasvícení. Poté přejděte do „rychlého menu“ - LSC panelu zmáčknutím tlačítka OK v živém náhledu a v otevřené nabídce najděte ikonu snímku. Předním kolečkem pak navolte funkci Snímek s vysokým rozlišením.

LSC panel s ikonou snímku s vysokým rozlišením

 

Foto: NIKITA ŠŤASTNÁ

Nyní jste připraveni fotit. Používat režim vysokého rozlišení je zvláště v makro fotografii opravdu jednoduché, a při tom poskytuje vynikající výsledy, kdy se výsledné fotografie mohou rovnat, nebo i překonávají ty z plnoformátových čipů.

POZOR - stejně jako se nesmí při vzniku snímku s vysokým rozlišením pohnout fotoaparát, nesmí dojít k pohybu ani snímaného objektu! V případě např. krajiny pohyb ve scéně problém příliš nepředstavuje, ale u makro fotografie by to znamenalo rozmazanou prakticky celou fotografii. Proto je vhodné tímto způsobem fotit spíše květiny v bezvětří, neživé či obecně nepohyblivé objekty.

Foto: JIŘÍ HRDÝ

Foto: KLÁRA ČURDOVÁ

SDÍLET:

Komentáře

  • 1