NA SPRÁVNOU EXPOZICI SE ZONÁLNÍM SYSTÉMEM

Chcete mít správně exponované fotografie, ovládnout svůj fotoaparát a být vždy pánem situace? Pak by se vám mohl hodit zonální systém, nebo-li osvědčený způsob, jak měřit a nastavovat expozici.

Zonální systém vymyslel již v roce 1941 světoznámý fotograf Ansel Adams. Vždy byl pomůckou hlavně pro profesionální a umělecké fotografy, s moderní digitální technikou a vestavěnými expozimetry ve fotoaparátech nicméně trochu ustoupil do pozadí. Jeho přednosti se však časem nijak nezmenšily a stále je velmi kvalitní pomůckou pro získání správně exponovaného snímku za každé situace.

Ansel Adams

Princip

V každé scéně (a tedy i výsledné fotografii) naleznete určitý rozsah jasů, resp. expozičních hodnot (EV). U zonálního systému se omezíme na rozpětí -2 až +2 EV, kde -2 odpovídá nejnižšímu (černá), 0 střednímu (střední šedá) a +2 nejvyššímu jasu (bílá). Jednoduše řečeno – v oblasti, která má být na fotografii téměř černá, bychom při správném nastavení měli fotoaparátem naměřit -2 EV; v případě bílé oblasti zas +2 EV atd.

V praxi pak před stiskem spouště pečlivě sledujeme rozložení jasů pouhým okem a vlastním odhadem, který tímto způsobem také dobře cvičíme. Jelikož je celkový dynamický rozsah scény mnohdy vyšší než pouze oněch 5 (-2 až +2) EV, musíme si vybrat, jakou oblast chceme mít primárně správně exponovanou. Nejčastěji se snažíme nepřeexponovat světlé oblasti, proto se obvykle nastavuje expozice dle míst, která mají být na fotografii téměř bílá.

Např. při fotografování krajiny během dne bude nejsvětlejším místem obloha, zejména kolem slunce. Pokud tedy tato oblast bude v záběru, a současně se budeme chtít vyhnout jejímu přeexponování, fotoaparát nastavíme tak, aby v daném místě naměřil +2 EV. Jak byste tedy měli mít nastavený fotoaparát, abyste mohli využívat výhod zonálního systému? Předně je třeba nastavit na voliči režimů manuální režim M:

Dále nastavíme bodové měření expozice, ideálně přes rychlé menu (tl. OK v živém náhledu):

V tuto chvíli jsme schopni manuálně nastavit hodnotu clony i rychlost závěrky (případně ISO) a na škále níže sledovat, na jaké EV se aktuálně v daném bodě pohybujeme.

POZOR – při bodovém měření expozice fotoaparát měří pouze v malém bodě vždy ve středu obrazu, tedy bez ohledu na to, kde máte umístěný ostřící bod. Výjimkou je nový PEN F, kde si můžete bod měření expozice svázat s ostřícím bodem a v případě potřeby hýbat oběma najednou.

Zde můžete vidět příklad vytipování zón:

Jelikož jsou zde v záběru vlevo sluneční paprsky a velmi světlá část oblohy, jednoduše stačí na dané místo namířit měřicí bod a nastavit clonu a čas tak, aby škála na displeji ukazovala +2 EV. Tím je zajištěno, že tato oblast bude téměř bílá, ale ne přepálená (přeexponovaná).

Jak to tak bývá, ani zonální systém, resp. váš sebezkušenější odhad nemusí vždy vykázat očekávané výsledky, ale v tom případě stačí jen upravit nastavení expozičních parametrů (clona, čas, ISO), dokud nejste s výsledkem spokojeni.

Práci se zonálním systémem vám umožní všechny modely OM-D a PEN , a dále také Stylus 1s. Fotoaparáty OM-D, PEN a Stylus 1s, společně s objektivy a dalším příslušenstvím můžete zakoupit na Olympus e-shopu, či u autorizovaných prodejců.

SDÍLET:

Komentáře

  • Výborný článok, jednoducho a jasne vysvetlené - idem experimentovať :-)

  • 1