VÝBĚR OSTŘÍCÍHO BODU V MAKROFOTOGRAFII

V minulém tipu jsme si ukázali, jakým způsobem přepnout fotoaparát do režimu ručního ostření, které je v makro žánru mnohdy pohotovější, než se spoléhat na automatiku. Jak ale vybrat ostřící bod?

V okamžiku, kdy budete pracovat v režimu ručního ostření, není na displeji fotoaparátu zobrazen žádný ostřící bod. Místo, kam zaostříte, si logicky volíte vy sami za pomoci asistenčních funkcí ručního ostření – tedy zvětšení a zvýraznění.

Pokud však budete využívat automatického zaostřovacího režimu, pak je dobré přizpůsobit si nastavení fotoaparátu konkrétní situaci. Na výběr je hned ze čtyř různých režimů činnosti zaostřovacích bodů a každá se hodí pro jinou situaci.

Nejméně vhodným režimem – a to obecně pro všechny situace – je plná automatika, kdy fotoaparát někam zaostří a pouze vás informuje o tom, kam zaostřil. V dalším režimu se využívá skupina ostřících bodů – toto nastavení je vhodné v situacích, kdy potřebujete ostřícími body pokrýt větší část scény – typicky tvář ozářená nepravidelným světlem plápolajícího ohně.


Vlevo plně automatický výběr ostřícího bodu, vpravo pak jednotlivé body standardní velikosti

Další dva režimy už jsou pro makrofotografii použitelnější – vybírat můžete mezi standardní velikosti ostřícího bodu a zmenšenou variantou, která je právě pro makrofotografii ideální. Při této volbě totiž ostřící bod pokryje velmi malou část snímané scény, což je více než žádoucí.


Vlevo jednotlivé ostřící body menší velikosti m ideální pro makro, vpravo aktivní skupina ostřících bodů.

Změna činnosti ostřících bodů je velmi snadná – u všech fotoaparátů PEN a OMD stačí stisknout čtyřsměrový ovladač vedle displeje vlevo a zobrazí se mřížka s nabídkou ostřících bodů. Pro jejich změnu je třeba dále stisknout tlačítko INFO a následně se můžete mezi režimy přepínat buďto šipkami nahoru/dolů nebo otáčet ovládacím kolečkem.


Jiří Bzoch – Mravenec

Jakmile vyberete požadovaný režim, potvrďte jej pomocí OK a nyní můžete ostřící bod posouvat v ploše záběru opět pomocí šipek (PEN) nebo koleček (OM-D). Vzhledem k tomu, že všechny aktuální modely bezzrcadlovek Olympus mají dotykový displej, je možné vybrat konkrétní místo pro ostření velmi snadno klepnutím na displej.

TIP: Proč ostřit u makrofotografie ručně?

Poslední věc, kterou byste měli zkontrolovat, je aktivace detekce obličejů, respektive upřednostnění pravého/levého oka na tváři. Primárně tato funkce suží pro fotografování portrétů, a pokud ji ponecháte zapnutou, může vás zbytečně obtěžovat. Jakmile aparát indikuje tvář (ve skutečnosti tři výrazné tmavé body oproti pozadí = oči a ústa), tak se na ni snaží primárně ostřit. Pro vypnutí stačí v režimu výběru činnosti střících bodů stisknout šipku vpravo/vlevo a detekci tváře vypnout.

Pozn: Ttulní fotografie – Mucha – Roman Polakovič

Komentáře

  • 1