4 DŮVODY PROČ JE ČERNOBÍLÁ FOTKA IDEÁLNÍ PRO STREETFOTOGRAFII?

Fotografovat v odstínech šedé je velmi populární technika především v případě umělecké fotografie, kdy se autoři snaží přiblížit svoji tvorbu ikonickým snímkům dvacátého století. Proč to funguje?

Chtělo by se říci, že důvod je jednoduchý – před příchodem barevného filmu se fotilo pouze na film černobílý, a právě v té době vznikla celá řada fotografií, jež jsou známí dodnes. Na druhou stranu je ale třeba podotknout, že černobílá fotografie umožňuje divákům lépe a snadněji se soustředit na hlavní motiv a vnímat jej ve více rovinách oproti barevným snímkům, kde mohou výraznější barvy rušit celkovou atmosféru.

Digitální fotografie, respektive digitální obrazová data jsou velmi jednoduše editovatelná a umožňují vytvořit nepřeberné množství variant finálních fotografií, ať už černobílých nebo s nádechem domodra, dozelena apod. Proč je ale černobílá fotka tak úspěšná?

TIP: Převod snímků do odstínů šedé

1. Odkazuje na mistr fotografy

Mez nejstarší fotografické žánry patří dokumentární fotografie, která byla ve svých začátcích samozřejmě černobílá – mnoho streetfotografů se snaží na úspěchy tohoto média navázat a připodobnit svoji tvorbu známým fotografům.

Ostatně, kdo by neznal tvorbu fotografů, jako Henri Cartirer Bresson či Robert Capa – dokonce mnoho slavných fotografů využívalo černobílého média i v době, kdy se běžně fotografovalo barevně – měli zkrátka vypěstovaný černobílý pohled na svět a lépe se jim komponovalo.


Z pražských ulic II, foto: Lukáš Tycar

2. Vyzdvihuje hlavní motiv

V černobílé fotografii je hlavní motiv snímku více než u barevného snímku ústředním bodem fotografie. Absence barev nutí fotografa pracovat s kontrastem a ten je pro diváka vždy vizuálně zajímavý. Při streetfotografii se ke všemu ještě přidává nutnost pohotových reakcí, které ne vždy umožňují pečlivě promyslet kompozici

Převod do odstínů šedé může některým barevným fotografiím značně prospět a posune je o kus výš, není však možné brát odbarvení snímku jako záchranu pro špatné fotky. Absenci zajímavého námětu a atmosféry černobílým provedením nezachráníte. Drobným klopýtnutím v kompozici však může pomoci.


Za záclonou, foto: Rastislav Baďo

3. Dramatické světlo

Opět kontrast a opět světlo – ostatně o čem jiném by fotografie měla být, když se jedná o malování světlem – tyto dva parametry jsou pro dobrou fotku stěžejní. U černobílých fotografií je práce s kontrastem zásadní, při komponování navíc budete mít i snadnější práci při hledání optimálního světla. Výrazný rozdíl mezi tmavým okolím a světlým ústředním místem celé scény není obvykle třeba nijak dodatečně upravovat.


foto: Rudolf Baranovič

Podobně lze pracovat se siluetami na fotografii. Ostatně i u barevné fotografie je silueta obvykle černá a vystupuje proti světlejšímu pozadí scény.

4. Filmový nádech

Mnoho fotoaparátů nabízí specifický monochromatický režim fotografování, kde si můžete například zvolit, zda se má aplikovat vyšší zrno na snímek, respektive, zda má být zachována či přidána vinětace objektivu.

TIP: Jak fotografovat černobíle

Vyšší šum na černobílé fotografie nijak zásadně neruší, a naopak může částečně pomoci celkovému vyznění. Zásadní je fakt, že i při vysoké míře šumu nejsou na snímku výrazné barevné body, jako u plnobarevného snímku.

Pozn. Titulní fotografie – Dream On – Roman Smíšek

Komentáře

  • 1