JAK A PROČ POUŽÍVAT BLOKACI OSTŘENÍ A EXPOZICE?

Pokud už nějaký ten pátek fotografujete, máte jistě zažité, že se po namáčknutí spouště aktivuje ostření a také měření expozice a dokud spoušť nedomáčknete nebo neuvolníte jsou tyto hodnoty uzamčené. Jde to ale i jinak.

Profesionální fotografové velmi často oddělují ostření od měření expozice, takže mohou nezávisle na sobě měřit expozici konkrétní scény a teprve dodatečně zaostřit, aniž by se nastavené expoziční hodnoty změnily.

Nejčastěji se k oddělení ostření od měření expozice používá funkce označovaná jako AE-L /AF-L – tedy AutoExposure Lock a AutoFocus Lock – zámek ostření a zámek expozice. Obvykle je tato funkce dostupná pomocí ovladače, který můžete stisknout zároveň se spouští – u bezzrcadlovek řady OM-D je to funkční tlačítko Fn1, které najdete na zadní straně aparátu. V případě modelů řady PEN je třeba funkci tomuto tlačítku přiřadit v uživatelském menu.

 

V nastavení fotoaparátu je třeba zkontrolovat, případně změnit nastaven chování inkriminovaného tlačítka. Asi nejčastější volbou – především u pokročilých fotografů – je oddělení ostření od měření expozice.

V takovém případě přístroj po namáčknutí spouště změří a uzamkne expozici (čas a clonu) do okamžiku, než spoušť povolíte nebo naopak domáčknete. Abyste při tomto nastavení zaostřili, je třeba stisknout a držet tlačítko pro jednorázové zaostření, které je vždy na zadní straně přístroje a tiskne se palcem pravé ruky. Posledním krokem je pak domáčknutí spouště a exponování snímku.

 

Druhá varianta, která se používá funguje principielně stejně, je však zaměněna funkce tlačítka a spouště – tedy spouští zaostřujete a exponujete a zadním tlačítkem (hvězdička nebo AE-L) měříte expozici.

Proč oddělit ostření a expozici?

Obvykle je nejčastějším důvodem to, že potřebujete změřit expozici konkrétní scény, ale chcete zaostřit někam jinam, než je aktuální poloha ostřícího bodu. Řešením takové situace samozřejmě může být posunutí ostřícího bodu nebo jeho výběr na dotykové obrazovce, případně tzv. překomponování.

Ve zmíněných situacích se ale může stát, že nebude expozice změřena zcela korektně, především vinou výrazného rozdílu mezi světly a stíny. Když oddělíte ostření a expozici, můžete velmi snadno uzamknout spouští expozici a ostřit pak dodatečně.

Předpokladem pro úspěšné používání odděleného ostření a měření expozice je ovládnutí nového nastavení. Počítejte, že minimálně týden budete tápat a stále mačkat pouze spoušť, aniž by došlo ke kýženému výsledku – zvyk je zkrátka železná košile.

Pamatujte také na to, že pokud půjčíte fotoaparát do ruky někomu jinému, budete muset nastavení změnit nebo vysvětlit. Ideální je, uložit si nastavení jako jednu z uživatelských voleb a aktivovat ji v okamžiku, kdy fotíte vy.

Komentáře

  • 1