K ČEMU JE DOBRÁ REDUKCE ŠUMU A JAK JI POUŽÍVAT?

Digitální šum je průvodním jevem při práci s vyšší citlivostí, do určitých hodnot citlivosti nepůsobí šum rušivě. U vyšších hodnot však již značně degraduje kvalitu fotografií a je třeba jej omezit.

Ve všech bezzrcadlovkách a kompaktech Olympus najdete možnost nastavení redukce šumu, a to hned dvěma způsoby – v uživatelském menu v nabídce nastavení expozice, měření expozice a ISO (nejčastěji pod záložkou E) najdete volbu Redukce šumu a Filtr šumu.

Redukce šumu

První jmenovaná funkce – Redukce šumu – je určena pro fotografování s dlouhými expozičními časy. I když v takovém případě použijete nižší citlivost, vyskytují se na snímku tzv. hot pixely (výrazné světlé tečky), jež mají původ v zahřívání snímače a je to naprosto běžný jev. Redukce šumu v takovém případě pořídí ještě jednu fotografii se stejně dlouhým expozičním časem, avšak se zavřenou závěrkou, takže se zjednodušeně řečeno exponuje pouze tma.

Výsledkem je fotografie, na které jsou zaznamenány pouze ony hot pixely a následně jsou tato místa na prvním snímku softwarově vyretušována, aby nepůsobila rušivě. Výslednou fotografii tedy pořídíte za dobu dvojnásobnou, než je doba expozice. Tedy při 15 s expozici budete snímat scénu 15 sekund a dalších 15 sekund pak fotoaparát snímá scénu pro eliminaci hot pixelů, celková doba expozice tedy bude 30 sekund.

Redukci šumu určitě doporučujeme využívat, jelikož vám značně usnadní práci a dvojnásobná doba expozice je jen malou daní. Musíte však s tímto faktem počítat! V nastavení fotoaparátu najdete u redukce šumu možnost zapnuto, vypnuto, auto – nejpraktičtější je poslední volba, kdy fotoaparát sám na základě první fotky rozhoduje o pořízení druhé referenční – při časech delších jak 4 s je pak pořizován referenční snímek vždy.

Filtr šumu

Druhým nástrojem, který pracuje s šumem je Filtr šumu, ten je určen pro odšumění snímku, pořízeného při vyšší citlivosti. Typicky je možné v rámci citlivosti pracovat s dvěma, respektive třemi hodnotami. Maximální nastavitelná citlivost je obvykle u aktuálních modelů OM-D a PEN 25 600 ISO, maximální použitelná citlivost bývá z praxe o dva stupně (2 EV) nižší, tedy v tomto případě je to 6400 ISO. A tzv. bezpečná citlivost, při které máte jistotu, že snímek nebude po technické stránce nijak dotčen šumem, je ještě o jeden stupeň (1 EV) nižší, tedy v tomto případě 3200 ISO.

V praxi je tedy nejlepší, rozmyslet si, s jakou maximální citlivostí budete pracovat a tu si nastavit jako horní limit v předvolbě automatické citlivosti. Následně je pak vhodné upravit Filtr šumu. Jeho možnosti jsou celkem čtyři – vypnutý, nízký, standardní a vysoký.  Ve všech třech případech, kdy je filtr aktivován, využívá jeho algoritmu obrazový procesor při zpracování fotografií a snaží se redukovat množství šumu na snímku.

Ne vždy je však zásah natolik jemný, aby nebyl viditelný a obvykle tak musíte volit mezi menším množstvím šumu a současnou ztrátou detailů a hranové ostrosti anebo vyšší mírou šumu, avšak při současném zachování detailů a ostrosti na snímku.


U snímků je postupně zvoleno nastavení filtru na vypnuto, nízký, vysoký

Podle zkušebních fotografií, které si můžete prohlédnout, je asi nejlepší volbou nízký filtr šumu, při němž jsou ještě zachovány některé detaily a například text na krabičce od čaje je čitelný lépe, než při vysokém filtru šumu. Nezapomínejme však také na to, že vyšší míra šumu – především u černobílé fotografie – může být uměleckým prvkem, který simuluje vyšší zrno filmového materiálu.

V případě, že fotografujete do RAWu, je ideální ponechat filtr šumu vypnutý a dodatečně snímek odšumět až v rámci konverze z RAWu do JPEGu. Nejlépe v takovém případě použít některý z programů třetích stran, které umožňují instalaci zásuvných modulů, specializovaných přímo na odstranění šumu – namátkou například Nik DFine, Topaz DeNoise nebo Neat Image

Komentáře

  • 1