NAUČTE SE POUŽÍVAT UŽIVATELSKOU SAMOSPOUŠŤ

U všech fotoaparátů najdete samospoušť, u bezzrcadlovek Olympus však najdete také uživatelskou samospoušť, která je velmi užitečným nástrojem Ještě jste ji nevyzkoušeli?

Samospoušť obvykle používáme v okamžiku, kdy snímáme sebe nebo skupinu osob k níž se chceme přidat, anebo v okamžiku, kdy fotografujeme ze stativu a potřebujeme mít mezi stiskem spouště a začátkem expozice prodlevu, aby se ustálilo chvění aparátu a stativu.

Pro výše popsané účely obvykle dostačuje klasická samospoušť, kterou najdete ve 12 s a 2 s variantě. Pokud ale prozkoumáte nabídku snímání dále, narazíte vedle samospouště také na uživatelskou samospoušť. Ta je vhodná jak pro kreativní práci, tak pro fotografování větší skupiny osob, kde je relativně velké riziko, že bude mít někdo na snímku zavřené oči nebo mrkne.

K nastavení uživatelské samospouště se dostanete dvěma způsoby. V Menu zvolte záložku Fotografické menu 1 a poté vyberte položku sériové snímání / samospoušť, kde najdete volbu uživatelská samospoušť s ikonou hodin a písmena C.

Druhou možností je otevření rychlého menu pomocí tlačítka OK a následně výběr režimu snímání, kde zcela vpravo najdete také uživatelskou samospoušť s ikonou hodin a písmena C. Jakmile tuto volbu zvýrazníte můžete si samospoušť detailně nastavit pomocí tlačítka Info.

První položka značí, za jak dlouho po stisku spouště začne fotoaparát exponovat – potřebujete-li pouze uklidnit aparát na stativu, pak budou stačit 2–4 sekundy, pro doběhnutí k fotografované skupině nastavte delší.

Druhá položka je určena pro nastavení počtu snímků, které se po stisku spouště exponují – obvykle jsou dostačující tři snímky, ovšem můžete jich nastavit až deset, podle potřeby.

Třetí položka uživatelské samospouště je určena pro nastavení intervalu mezi jednotlivými expozicemi. Jestliže fotíte skupinu osob, postačí půl sekundy nebo jedna sekunda, případě že chcete, aby na jednotlivých snímcích například jedna osoba měnil svoji pozici, je třeba čas delší – maximálně pak 3 s.

Poslední položka aktivuje nebo deaktivuje automatické ostření mezi jednotlivými expozicemi. Pokud nastavíte na OFF, zaostří fotoaparát pouze při prvním snímku a mezi jednotlivými expozicemi znovu nezaostřuje. Naopak, nastavíte-li položku na ON, bude mezi jednotlivými snímky digitál znovu ostřit.

 

Jak vidno, uživatelská samospoušť umožňuje vcelku snadno eliminovat nešvary skupinových fotografií a vedle toho vám nabídne i prostor pro kreativní fotografii.

Pozn. úvodní fotografie – Jana Lorencová – Budoucí fotografka

Komentáře

  • 1