JAK PRACOVAT V PLNĚ MANUÁLNÍM REŽIMU?

Prakticky všechny fotoaparát, které si můžete koupit, nabízejí automatické a poloautomatické expoziční režimy, které jsou obvykle doplněny plně manuálním módem, kdy musíte sami zvolit optimální hodnoty expozice. Jak na to?

Práce v plně manuálním expozičním režimu není nijak složitá, je však potřeba si některé kroky zautomatizovat, aby nedocházelo ke zbytečnému pochybení. Pozor na jednu věc, stále ještě si velmi mnoho uživatelů digitálních fotoaparátů plete manuální režim s manuálním ostřením.

V případě manuálního ostření je nutné ručně pouze ostřit – tedy používat ostřící prstenec na objektivu – tato možnost nemá nic společného s manuálním expozičním režimem, jelikož můžete například fotografovat v poloautomatickém režimu a zároveň ostřit ručně.

Nutno dodat, že v současné době se manuální režim používá především při fotografování v atelieru se zábleskovými světly anebo v situacích, kdy panuje relativně stálé osvětlení a není potřeba expozici příliš měnit.

Jak na to?

Pro vznik fotografie je třeba „nasytit“ obrazový snímač dostatkem světla, aby se mohl zaznamenat obraz. Množství světla dopadajícího na scénu je v každé situaci jiné a jeho celkové množství se řídí především třemi parametry – citlivostí, clonou s časem. Pracujete-li v pokročilých expozičních režimech a zvolíte požadovanou hodnotu clony (v režimu A) nebo času (v režimu S), dopočítá automatika fotoaparátu ve spolupráci s expozimetrem adekvátní čas nebo clonu tak, aby byla expozice snímku vyrovnaná. Citlivost se v tomto případě řídí buďto automaticky nebo manuálně.

Jestliže se však přepnete do režimu plně manuálního, kde je třeba také správně stanovit expozici, musíte se podle něčeho orientovat. Jednou z možností je pouze vizuální kontrola expozice na displeji nebo v hledáčku, jelikož bezzrcadlovky vám na displeji neustále ukazují obraz takový, jak bude vypadat po stisku spouště.


Správně nastavená hodnota expozice – ukazatel je na nule

Druhou, sofistikovanější a přesnější, možností, která se nabízí a je vlastně k dispozici i při první popisované, je využití stupnice ukazující stav expozice na základě nastavených parametrů. Na displeji i v hledáčku najdete vedle expozičních hodnot času a clony ukazatel expozice (či korekce expozice v pokročilých režimech). Ten vás informuje o tom, zda jsou nastavené expoziční hodnoty správné nebo hrozí přeexpozice či podexpozice fotografie.


Expoziční hodnoty nastavení tak, že vznikne přeexponovaný snímek – v tomto případě o 3 EV

Základem správně exponované fotografie je umístění ukazatele na nulovou hodnotu, v takové situaci bude expozice vyvážená. V případě, že je ukazatel v mínusu, budete mít podexponovanou fotku, pokud je v plusu, tak zase přeexponovanou. Pomoc je velmi snadná – v případě podexpozice můžete zvýšit citlivost, prodloužit expoziční čas nebo otevřít clonu (nižší číslo F). Při přeexpozici si zase pomůžete snížením citlivosti, zkrácením expozičního času nebo zavřením clony (vyšší číslo F).


Špatně nastavené expoziční hodnoty – v tomto případě bude snímek podeponovaný o více než 3 EV (číslo -3.0 bliká)

Miř tam, kde budeš fotit

Velmi důležité je při nastavování expozičních hodnot mířit fotoaparátem na místo, kde budete fotografovat. Pokud byste totiž namířili objektivem směrem k zemi, abyste lépe viděli na informace na displeji, budete nastavovat expoziční parametry pro fotografování země pod vámi, jakmile pak digitál zvednete a vyfotíte uvažovanou scénu, obvykle dojde k výrazné přeexpozici, protože zem bývá tmavší než fotografovaná scéna.

Před každým stiskem spouště je třeba expozici kontrolovat, tedy mrknout alespoň na okamžik, jak je na tom ukazatel úrovně expozice a v případě potřeby přizpůsobit čas či clonu scéně. Samozřejmě v okamžiku, kdy potřebujete mít scénu světlejší (focení na sněhu) nebo tmavší (low key fotografie), je potřeba využít přeexpozice/podexpozice a tedy mít ukazatel v plusu/mínusu.


Plně manuální režim se vždy nastavuje na horním voliči expozičních režimů

Samotné nastavení expozičních hodnot je velmi snadné – u modelů se dvěma ovládacími kolečky (řada OM-D) vždy nastavujete zadním hodnotu expozičního času a předním pak hodnotu clony. U bezzrcadlovek řady PEN s jedním dialogovým kolečkem je třeba stisknout vedle displej šipku nahoru, čímž se aktivuje režim volby expozičních parametrů a poté nastavíte čas a clonu postupným stiskem čtyřsměrového voliče nahoru/dolu, respektive vpravo/vlevo.

Komentáře

  • 1