O fotografii

Stojí tam pevně v podzimním slunci Dohlíží na klanějící se údolí Vladařem jest, přec mírný a zvoucí Spočinout pohledem dovolí Koruna jeho blyští se zvečera V paprscích zlatavého slunce Než se kraj ponoří do šera Zahalí ho zlatavá zástěra Tvrdému šedému kameni navzdory Nebo jej kámen přijal snad Hledí tam do dáli, na lesy, na hory Pokorným svou krásu svolí ukázat

Komentáře

  • 1