ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobky společnosti OM Digital Solutions jsou navrženy a vyrobeny podle nejvyšších standardů. Pokud však během používání svého výrobku narazíte na jakékoli potíže, doporučujeme nejprve nahlédnout do uživatelské příručky nebo nás kontaktovat.

STANDARDNÍ ZÁRUČNÍ LHŮTA

Standardní záruční lhůta začíná datem nákupu, které je uvedeno na dokladu o nákupu, a končí po uplynutí 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruční lhůta 24 měsíců se vztahuje na výrobky zakoupené v České nebo Slovenské republice a jejichž součástí je Evropský záruční list (European Service Warranty). V případě, že výrobek nelze opravit nebo oprava není komerčně smysluplná, může společnost OM Digital Solutions výrobek vyměnit za nový. Po opravě, aktualizaci firmwaru nebo výměně výrobku bude záruční lhůta pokračovat od data původního nákupu.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA

Registrací digitálních fotoaparátů a objektivů Olympus na klubových stránkách www.mujolympus.cz získává zákazník dalších 6 měsíců záruky navíc. Celkem je tedy prodloužená záruka na uvedené výrobky 30 měsíců. Podmínkou pro získání prodloužené záruky je registrace výrobku do dvou let od data nákupu.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Standardní ani prodloužená záruka se nevztahuje na nehodu, zanedbání, běžné opotřebení a závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Dále se nevztahuje na následné škody (zejména na ztrátu dat nebo příjmů), ani na poskytování náhrady za činnosti, které sami provedete, jako je například pravidelná údržba, instalace aktualizací firmwaru nebo ukládání či obnovování dat.

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Více informací o uplatnění záručního a pozáručního servisu najdete zde.

DALŠÍ INFORMACE

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.